Fästingar
En liten orientering om fästingar. Det finns massor av litteratur om fästingar och fästingburna sjukdomar, så detta är bara menat som lite allmän info till nya valp/hundägare


Fästingen tillhör gruppen kvalster, en typ av spindeldjur. Det finns hundratals olika typer av fästingar över hela världen, men endast ett fåtal av dem orsakar sjukdomar hos människor och djur.

Den i Sverige och Europa vanligaste fästingen hör till gruppen Ixodes ricinus, den hårda fästingen. Den kallas hård då den har en sköld på ryggen, i den gruppen finns det sedan olika arter. Skölden mjuknar när den har ätit. Den lever främst på ryggradsdjur och dit får även vi människor räknas. Det finns även s.k. mjuka fästingar utan sköld, varav vi har en här i Sverige som tillhör den gruppen. Ytterligare en grupp finns i Afrika som är ett mellanting mellan dessa.

 Munnen utgörs av ett rörliknande redskap med hullingar, som den suger upp blod med.

 Levnadsförlopp - ägg, larv, nymf, vuxen

Fästingens livscykel varar under ca 3 år.

Det är den vuxna honan som lägger äggen, 1000-3000 . Äggen kläcks  på våren 1-3 månader efter parning, som sker innan hon har ätit sin sista måltid. När hon är blodstinn efter sista målet faller hon till marken och lägger sina ägg innan hon dör. Äggen läggs ett och ett på marken, helt otroligt. Blir honan parad på hösten kan hon övervintra och lägga äggen tidigt på våren. Efter hon har lagt sina ägg så dör hon.

När äggen kläcks kommer larven ut. För att kunna utvecklas vidare, så behöver den suga blod. När larven har sugit sig full med blod och ramlat av, förvandlas den till en nymf. Den ömsar skinn.

Nymfen i sin tur behöver också suga i sig blod innan den kan utvecklas till nästa stadie, som är den fullvuxna fästingen.  En fästing kan öka sin storlek 20-50 ggr och sin egen vikt upp till 200 ggr.
Varje stadie övervintrar innan den nästa vår utvecklas.

Fuktighet och temperatur

Fästingar behöver förutom blod även vätska för att överleva.  Därför lever de också nära marken, där luftfuktigheten är högre.  Under varma torra somrar har vi mindre fästingbett, då aktiviteten inte är särskilt hög hos fästingarna.  Totalt under sin levnadscykel så suger fästingen blod under ca 1 månad.

Alla stadier av fästingarna kan angripa hundar och människor.

Fästingar kan vara sjukdomsbärare  och ge upphov till bl.a. Borrelia (bakterie), TBE (virus),  Anaplasmosis (Ehrlichia) och Babesiosis.

Borrelia(bakterie) 
Borrelia kan vara svårdiagnosticerad.  Numera är veterinärerna mer vakna för att ta ett Borreliatest om ens hund har diffusa problem. Borrelia överförs endast i blodsugandets slutskede eller om fästingen kläms, då den lever i mag-tarmkanalen hos fästingen.

 TBE (virus) finns vaccin för. Den som blir smittad blir det direkt vid bettillfället, då viruset finns i saliven hos fästingen.

Anaplasma (Ehrlichia, mikroorganism) angriper de vita blodkropparna. Anaplasmos är en sjukdom, som även om man lyckas hålla den i schack med behandlingar, blossar upp igen vid stress och nedsatt immunförsvar. Kan vara livshotande för hunden.

Babesiosis (protozo) är en ovanlig sjukdom orsakad av fästing. Två hundar som hade blivit smittade fick sjukdomen ett snabbt dödligt förlopp, där alla inre organen slogs ut. Den är svår att ställa diagnos på, blodprover kan visa på trombocytopeni. (lågt värde av röda blodkroppar och blodplättar) Det finns mediciner, men med kraftiga bieffekter och dyra.  Även om man lyckas behandla, så blossar sjukdomen oftast upp igen vid stress eller nedsatt immunförsvar.

Hundar som har diagnosticerats med Babesia bör inte gå i avel eller ge blod enligt vissa veterinärer utomlands, då den oftast ligger latent i kroppen och kan överföras till foster.  Undrar hur det är med de övriga fästingburna sjukdomarna hos våra hundar ?

Fästingar kan överföra sjukdomar från ett värddjur till ett annat.

Ett enkelt blodprov kan ge besked om hunden har antikroppar mot endera sjukdomen.

Både Borrelia och Ehrlichia ger ungefär samma symptom på våra hundar. Trötthet, dålig mage, dålig kondition, sämre koncentrationsförmåga, hunden drar sig undan, tidvis hälta och ledvärk. Det är viktigt att diagnosen ställs i tid,så adekvat behandling kan sättas in och  innan andra organ påverkas.

Har man möjlighet, kan man ta en blodstinn fästing i ett papper, fukta pappret lite och lägga det i en plastpåse för test om den är sjukdomsbärare. Fästingar finns i hela Götaland, stora delar av Södermanland och uppmed kusten norr om Stockholm. Det varnas om att den sprider sig längre norrut. För att hålla sig uppdaterad kan man gå in på SLU´s hemsida, www.slu.se

 

Hittade på nätet en länk för test av Borrelia, den vanligaste sjukdomen överförd från fästingar. Vet dock inte hur det fungerar. Test för Lyme (Borrelia)  http://boulderdiagnostics.com/eu/spirofind/?lang=en

 Info om Babesia  http://vetmedicine.about.com/od/diseasesandconditions/a/CW-Babesia.htm

 www.tickinfo.com